Up4 Talent

In een wereld waarin economische, financiële, ecologische en normen- en waardensystemen wankelen, is het essentieel om te kunnen vertrouwen op de interne kompas van de organisatie, waarmee richting gegeven wordt aan doelen en resultaten. Hierin speelt het herkennen, erkennen, koesteren en tot bloei laten komen van talent een voorname rol. Want wat organisaties in deze wereld van toenemende complexiteit meer dan ooit nodig hebben, zijn mensen die doen wat hun passie is! Met het vaststellen van de voor de organisatie essentiële talenten en het begeleiden en stimuleren van de ontwikkeling van het talent, maakt de organisatie de keuzes die nodig zijn om ook in de toekomst op koers te blijven. Investeren in de groei van talenten, is investeren in duurzame groei van de organisatie.

Up4 Talent draagt middels advies, training & coaching bij aan:

  • vaststellen en inventariseren van aanwezig talent
  • optimaal benutten van talent
  • bevorderen van passie en verbinding in de organisatie
  • bevorderen van een innoverend werkklimaat
  • bewuster keuzes maken ten aanzien van doelen en resultaten
  • flexibiliseren van de organisatie

Kortom: wil uw organisatie ook de aanwezige talenten van uw ‘human capital’ optimaal benutten en investeren in duurzame groei? Dan denkt Up4 Talent graag mee.

Zie ook: http://www.linkedin.com/in/bobberkman